GDPR și alte formalități legale

Generalități

Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation, în prezentul document GDPR, Regulament sau RGPD) a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene în 27 aprilie 2016, prevederile acestuia fiind direct aplicabile începând cu data de 25 mai 2018. Acest Regulament abrogă, în mod expres, Directiva 95/46/CE, & înlocuind astfel și prevederile Legii nr. 677/2001 (în prezent, abrogate).

Regulamentul este direct aplicabil în toate statele membre, protejând drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Din punct de vedere material, Regulamentul se aplică tuturor operatorilor care prelucrează date cu caracter personal. Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice.

Datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Identitatea operatorului

Având în vedere art. 4 punctul 7 din Regulament, care definește noțiunea de „operator” ca fiind persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, operatorul care prelucrează date cu caracter personal prin intermediul acestui website este SEGHEDI ROBERT-MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu următoarele detalii:

 • Cod Unic de Înregistrare: 48295402;
 • Număr de telefon: (+4) 0750 413 943;
 • Adresă de e-mail: [email protected];
 • Reprezentant legal: Robert-Mihai SEGHEDI;
 • Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: F40/4299/2023;
 • Identificator unic la nivel european: ROONRC.F40/4299/2023;
 • Adresă: Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 136, et. parter, ap. 05, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMÂNIA.

Colectarea datelor personale

Operatorul acestui website colectează, stochează şi prelucrează următoarele date personale ale / referitoare la dumneavoastră:

 • Nume, prenume;
 • Date de contact:
  • E-mail;
  • Telefon;
 • Date tehnice:
  • IP;
  • Sistem de operare.
 • Mesajul/mesajele introduse de către dvs. pe site, atât în chat, cât și în formularele de contact;

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie efectuată în baza unui motiv legitim, precum executarea sau încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale, sau în baza consimțământului valabil exprimat de persoana vizată în prealabil. În acest din urmă caz, operatorului i se impune obligația de a putea demonstra faptul că persoana în cauză și-a dat consimțământul pentru prelucrarea respectivă. Consimțământul exprimat sub imperiul Directivei 95/46/CE rămâne valabil dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de GDPR.

Acordarea consimțământului trebuie să fie realizată printr-o declarație sau printr-o acțiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații, în format electronic sau în scris, care se referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, putând fi realizată chiar și prin bifarea unei căsuțe. Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie efectuată în baza unui motiv legitim, precum executarea sau încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale, sau în baza consimțământului valabil exprimat de persoana vizată în prealabil. În acest din urmă caz, operatorului i se impune obligația de a putea demonstra faptul că persoana în cauză și-a dat consimțământul pentru prelucrarea respectivă. Consimțământul exprimat sub imperiul Directivei 95/46/CE rămâne valabil dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de GDPR.

Pe acest site se folosesc cookie-uri. Acestea nu dăunează computerului dvs. şi nu conţin viruşi, ci au rolul de a contribui la o utilizare mai facilă, eficientă şi sigură a site-ului. Ele reprezintă fişiere-texte de mici dimensiuni care sunt salvate pe computerul dvs. şi sunt salvate de browser-ul utilizat.

Multe dintre cookie-urile folosite se numesc „session cookies”, care sunt şterse automat după vizita pe acest site. Altele rămân în memoria computerului/telefonului dvs. până la ştergerea acestora de către dvs., acestea făcând posibilă recunoaşterea browser-ului la o vizită ulterioară.

Puteți configura browser-ul dvs. pentru a vă informa cu privire la utilizarea cookie-urilor, astfel încât să puteți decide de la caz la caz dacă să acceptați sau să respingeți un cookie. În mod alternativ, browser-ul dvs. poate fi configurat să accepte automat cookie-urile în anumite condiții sau să le respingă întotdeauna sau să șterge automat cookie-urile la închiderea browser-ului. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea acestui site web.

Cookie-uri

Pe acest site nu se folosesc cookie-uri, însă partenerii noștri pot folosi cookie-uri. În această secțiune se încadrează Loops - o platformă de tip SaaS pentru newsletter și mail tranzacțional.

Aici este politica lor de confidențialitate: click aici.

Platformă de Consent Management

Acest website folosește o platformă de gestionare a consimțământului denumită Cookiebot, fiind astfel împuterniciți să obținem, să gestionăm și să documentăm consimțământul dumneavoastră dat în calitate de utilizator. Colectarea consimțământului dumneavoastră se face în mod legal, prin respectarea tuturor cerințelor legale (conținute de GDPR, de liniile directoare ale jurisprudenței Curții Europene de Justiție, de Cadrul de transparență și consimțământ IAB Europe), prin intermediul platformei ajungându-se la optimizarea consimțământului dat la momentul navigării pe acest website. Platforma de management a consimțământului - Cookiebot - respectă prevederile europene în domeniu, prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor realizându-se numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru funcționalitatea și optimizarea conținutului site-ului. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor are ca bază legală consimțământul specific, informat și liber exprimat al utilizatorilor, obținut în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulament. Pentru mai multe detalii, puteți accesa Politica de Confidențialitate disponibilă aici https://www.cookiebot.com/wp-content/uploads/2022/10/DPA_01_2022.pdf

Formular de contact

În cazul în care ne trimiteți întrebări și/sau cereri de ofertă prin intermediul formularului de contact, vom colecta datele introduse în formular, inclusiv datele de contact pe care le furnizați, pentru a răspunde întrebărilor dvs. și a altora ulterioare. Nu transmitem aceste informații fără permisiunea dvs. Prin urmare, vom prelucra toate datele pe care le introduceți în formularul de contact numai cu consimțământul dvs. (în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR). Puteți să vă revocați oricând acordul, un e-mail informal în acest sens fiind suficient. Datele prelucrate înainte de a primi solicitarea dvs. pot fi prelucrate în mod legal. Vom păstra datele pe care le furnizați pe formularul de contact până când:

 • solicitați ștergerea datelor;
 • revocați consimțământul pentru stocarea acestora sau dacă scopul pentru stocarea acestuia nu mai este valabil.

Orice dispoziții legale obligatorii, în special cele referitoare la perioadele obligatorii de păstrare a datelor, nu sunt afectate de cele arătate mai sus.

Datele introduse în formularul de contact, vor fi trimise prin furnizorii noștri de telecomunicații, aceștia fiind:

Transmitem aceste date pentru a sincroniza cerințele dvs. cu sistemele noastre, direcționând astfel solicitarea dvs. către departamentul relevant.

Contactare prin e-mail, telefon

Dacă ne contactați prin e-mail sau telefon, solicitarea dvs., inclusiv toate datele personale pe care le veți furniza, vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul soluționării cererii dumneavoastră, în baza consimțământului exprimat de dumneavoastră.

Prin urmare, vom prelucra toate datele pe care le furnizați în temeiul următoarelor prevederi legale din cuprinsul GDPR, respectiv:

 • numai cu consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR;
 • pentru executarea unui contract sau în etapa precontractuală - în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR;
 • pentru îndeplinirea scopului și interesului legitim urmărit de noi, respectiv acela de prelucrare eficientă a cererilor trimise de dvs. în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR.

Vom păstra datele pe care le furnizați în acest mod până când:

 • solicitați ștergerea datelor;
 • revocați consimțământul pentru stocarea acestora sau dacă scopul pentru stocarea acestuia nu mai este valabil, în toate situațiile cu excepția perioadelor obligatorii de păstrare a datelor.

Scopul prelucrării datelor colectate

O parte din datele colectate pe acest site sunt utilizate pentru:

 • Prestarea serviciilor pe care le oferim în beneficiul dumneavoastră (spre exemplu, pentru soluționarea problemelor de orice natură referitoare la produsele și serviciile noastre, pentru asigurarea serviciilor de suport etc.)
 • Funcționarea optimă și optimizarea acestui site (statistic și analitic) - Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru, motiv pentru care putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu gradul de satisfacție pe care l-ați avut pe durata navigării pe acest site, vă putem invita să completați chestionare de sugestii sau altele asemenea.
 • Activități de publicitate și promovare în mediul online. Ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise în prezentul document, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. în cel mai scurt timp posibil.
 • Informare periodică a utilizatorilor - Vrem să vă ținem la curent cu privire la ofertele noastre. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj conținând informații generale și tematice, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie. Pentru comunicările de acest tip, avem ca temei consimțământul obținut în prealabil de la dumneavoastră. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment.
 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorului site-ului nostru față de atacuri cibernetice; măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente; măsuri de gestionare a altor tipuri de riscuri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, având la bază atât consimțământul persoanei vizate, cât și rațiuni de executare conformă a contractelor sau de realizare a intereselor legitime ale operatorului (cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil).

Drepturile utilizatorilor

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal și mijloacele de exercitare a acestora sunt:

 • Dreptul de informare;
 • Dreptul de acces;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul la ștergerea datelor;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la opoziție;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor;
 • Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești;
 • Dreptul de retragere a consimțământului;
 • Dreptul de informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;
 • Dreptul de acces – puteți obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau dreptul de a se opune prelucrării etc.;
 • Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul la opoziție - vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al operatorului;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor - puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare;
 • Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Obligațiile operatorului de date

Datele cu caracter personal înregistrate pe acest website sunt stocate pe serverele Cloudflare din Miami, Florida, Statele Unite ale Americii. Prelucrarea datelor furnizate și stocate respectă următoarele prevederi legale:

 • art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR - prelucrarea datelor de către Vercel / Amazon/ Airtable/ Cloudflare / Cookiebot / Intercom se realizează având la bază consimțământul dvs., obținut ulterior unei corecte și complete informări;
 • art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR - prelucrarea datelor de către Vercel / Amazon/ Airtable/ Cloudflare / Cookiebot / Intercom are loc cu scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;
 • art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR - prelucrarea datelor de către Vercel / Amazon/ Airtable/ Cloudflare / Cookiebot / Intercom se realizează în scopul intereselor legitime urmărite de operator.

Indiferent de scopul pentru care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt respectate principiile de legalitate, echitate și transparență, dar și cel potrivit căruia datele cu caracter personal prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personale de către:

 • Vercel: https://vercel.com/legal/privacy-policy;
 • Amazon (AWS): https://aws.amazon.com/privacy/;
 • Cloudflare: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/;
 • Cookiebot: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/;
 • Intercom: https://www.intercom.com/legal/privacy;
 • Airtable: https://www.airtable.com/company/privacy.

Avem un contract/o convenție/act juridic (incluzând posibilitatea de includere și agreere a clauzelor din Termenii și Condițiile website-ului) încheiat cu Vercel / Amazon/ Airtable/ Cloudflare / Cookiebot / Intercom pentru a asigura prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale în domeniu.

Respectăm obligațiile care ne incumbă potrivit articolului 28 din GDPR, prin alegerea unui furnizor extern de servicii care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în regulament și să asigure protecția drepturilor dumneavoastră.

Criptarea datelor

Acest site utilizează criptare SSL din rațiuni de securitate și pentru protecția transmiterii informațiilor confidențiale. Această criptare poate fi recunoscută de dvs. după fereastra de blocare ("lock icon") care apare în bara browser-ului și prin schimbarea din http:// în https:// a adresei browser-ului respectiv. Odată activată criptarea de acest tip, datele transmise sau transferate nu vor putea fi văzute de terți.

Conform GDPR, în cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., operatorul acestui website vă va informa, fără întârzieri nejustificate, cu privire la această încălcare, dacă nu devin incidente prevederile completatoare din același Regulament (art. 34 alin. 3).

Responsabilul cu protecția datelor

Nefiind aplicabile prevederile GDPR privind obligativitatea numirii unui Responsabil cu protecția datelor (art. 37 alin. 1 - potrivit căruia Operatorul și persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecția datelor ori de câte ori:

 • prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale;
 • activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; sau
 • activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date în temeiul articolului 9 sau a unor date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni, menționată la articolul 10).

Pentru orice informații sau lămuriri privind funcționarea acestui website, vă rugăm să ne contactați la următoarele date:

 • Nume: Robert-Mihai SEGHEDI;
 • E-mail: [email protected];
 • Număr de telefon: (+4) 0750 413 943;
 • Adresă legală: Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 136, et. parter, ap. 05, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMÂNIA;
 • Adresă pentru corespondență legală: Bulevardul Frații Golești, nr. 70, et. parter, camera. 02, mun. Pitești, jud. Argeș, ROMÂNIA.

Evidențele activităților de prelucrare

Conform Regulamentului GDPR, operatorul sau persoana împuternicită de operator ar trebui să păstreze, pe o perioadă rezonabilă, evidențe ale activităților de prelucrare aflate în responsabilitatea sa. Astfel, aceste evidențe vor cuprinde următoarele informații:

 • numele și datele de contact ale operatorului;
 • scopurile prelucrării;
 • descrierea categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal;
 • categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal;
 • dacă este cazul:
  • transferurile de date cu caracter personal;
  • termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
  • o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate.

Obligația detaliată anterior nu se aplică unei întreprinderi sau organizații cu mai puțin de 250 de angajați, cu excepția cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate

Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

Conform art. 33 alin. 1 din GDPR, în cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, vom notifica acest lucru Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care am luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor datelor cu caracter personal

Raportat la prevederile art. 34 din GDPR, în cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, vom informa persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare, cu excepția situațiilor în care:

 • au fost implementate măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;
 • au fost luate măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate menționat anterior nu mai este susceptibil să se materializeze;
 • ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

Google Web Fonts

Acest site utilizează Fonturile Web furnizate de Google pentru a asigura utilizarea uniformă a fonturilor pe acest site.

Când accesați o pagină de pe acest website, browserul dvs. va încărca, ca urmare a stabilirii unei conexiuni cu serverele Google, fonturile web necesare afișării corecte a textului și a fonturilor. Astfel,

Utilizarea Google Web Fonts se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR, existând un interes legitim în prezentarea uniformă a fontului pe acest website. Dacă există un consimțământ exprimat în acest sens, datele vor fi procesate exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR.

Pentru mai multe informații despre modul în care Google Web Fonts se ocupă de datele utilizatorului, consultați Politica de confidențialitate disponibilă la:

 • https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Mai multe detalii privind respectarea GDPR prin utilizarea Google Web Fonts puteți găsi în Declarația Google din 18 noiembrie 2022:

 • https://fonts.googleblog.com/2022/11/your-privacy-and-google-fonts.html.

Cloudflare Turnstile și GDPR

Utilizăm "Cloudflare Turnstile" (denumit în continuare "Turnstile") pe site-ul nostru. Cloudflare, Inc., cu sediul în 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, SUA ("Cloudflare") este furnizorul acestei tehnologii. Scopul Turnstile este de a verifica și autentifica vizitatorii site-ului nostru, permițând accesul doar utilizatorilor umani autentificați și blocând accesul automatizat sau abuziv. Turnstile utilizează diferite metode pentru a verifica identitatea și autenticitatea utilizatorilor, inclusiv analiza comportamentului de navigare, verificarea IP-ului și alte tehnici de autentificare.

Pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), Cloudflare a adoptat măsuri adecvate pentru protejarea datelor personale ale utilizatorilor. Acest lucru include adoptarea și implementarea Clauzelor Contractuale Standard (SCC) ale Comisiei Europene pentru transferurile de date către terțe țări, precum și respectarea altor cerințe specifice GDPR.

În conformitate cu hotărârea din 16 iulie 2020 a Curții Europene de Justiție (pronunțată în cauza C-311/18 - Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems), Cloudflare și alte companii trebuie să respecte standardele GDPR pentru transferurile de date către terțe țări, inclusiv Statele Unite ale Americii (SUA) sau alte țări din afara Spațiului Economic European (EEE).

Informații detaliate despre politica de confidențialitate și practicile Cloudflare pot fi găsite în Declarația lor de Confidențialitate disponibilă la următoarele adrese:

 • https://www.cloudflare.com/privacypolicy/;
 • https://www.cloudflare.com/terms/.

Concluzie

Prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal este generată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi cu celelalte dispoziţii legale naţionale aplicabile.

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această politică. Recomandăm consultarea Politicii în mod regulat pentru o informare corectă și actualizată în ceea ce privește prelucrarea datelor personale.

Pentru mai multe detalii cu privire la prezenta Politică GDPR, precum şi pentru exercitarea oricărui drept dintre cele menţionate anterior, poate fi trimisă o notificare scrisă la datele de contact indicate mai sus.

În final, vă mulțumim pentru timpul acordat citirii acestei pagini. Rar ajunge cineva să citească acest document până la final, așa că, în cazul în care sunteți aici, aveți o reducere de 10% la următoarea comandă.

Această politică a fost actualizată ultima dată la 01 IULIE 2024, ora 01:50.

Te-am convins?
Află cum te putem ajuta.

SPADE
2024 © spade.ro. Toate drepturile sunt rezervate.
Powered byspade.ro